Vision

Processen

Egentlig er det enkelt.
Der findes ikke andet end proces.
Livet er proces
Jeg er proces
Du er proces
Kemisk, biologisk, psykisk, energetisk, fysisk......
På celleplan, kropsplan, relationsplan, samfundsplan.........

Nærvær i "nuet" er nærvær i processen
bevidsthed er bevidsthed i processen
og bevidsthed om processen.

Forandring og forvandling er altså det allermest basale
-og det vi finder når vi mærker efter i os selv.

Jeg er optaget af at nærme mig denne enkelhed
i al væren og gøren
at anerkende, rumme og være i de processer
som er mig
at anerkende, rumme og være i de processer
som er os
at anerkende, rumme og være i de processer
som er livet
at anerkende, rumme og være i de processer
som udgør kreativitet
på alle individuelle og kollektive planer.

At gøre mig mere og mere fri af omsvøb
og nærme mig den transparens,
som gør min oplevelse,
min kommunikation med andre
og min performance
autentisk.
Uden omsvøb

![interferens](http://dl.dropbox.com/u/7607047/interferens.jpg)

Stemmen

Stemmen er lyden af en proces..
Ligesom torden er lyden af lyn
at bruge stemme er at udtrykke sin proces i lyd
At bruge stemme er at skabe med lyd
At bruge stemme er at skabe i lyd

At arbejde med stemmen
er en meget håndgribelig og tilgængelig indfaldsvinkel
i arbejdet med nærvær.
- Og forøget nærvær åbner direkte kontakt
til stemmen og dens muligheder.

Jeg arbejder meget kort fortalt med

stemme
krop og bevægelse
musik, æstetik og metaforik
meditation, centrering og koncentration
refleksion

Henimod nærvær og kreativitet
og med afsæt i nærvær og kreativitet

Kontakt: email malbichel at gmail.com eller telefon 52231910