Stemmeundervisning

Stemmen er klangen af en vibration formet af følelser, mentale kræfter, muskelarbejde, attitude, energi og meget andet. Stemmen kan der ikke være noget galt med. Den er jo lige netop lyden af dig - som du er og som du har det - lige nu. Fordi stemmen er det autentiske udtryk for vores følelser, fordomme, begær, indsigter og kropslige formåen, så er det også en sikker indikator for de kropslige og mentale blokeringer, der måtte findes. Utrænede ører registrerer at der er noget galt, eller at man ikke kan li' stemmen, mens trænede ører kan henføre en bestemt klang til en konkret blokering af flow'et i krop eller følelser.

Arbejdet med stemme og krop med fokus på mindfulness, nærvær og kreativitet kan derfor være indfaldsvinkel til mange forskellige problematikker og udviklingsmål. (bl. a. hengivelse/sensualitet, gennemslagskraft, kunstnerisk eller personlig afklaring, - problemer med at synge rent, - med at blive hørt, - med at lytte, fysiske spændinger i tale og sang, stress, udbrændthed, præstationsangst)

Kontakt mig gerne på malenebi@gmail.com, hvis du ønsker hjælp, inspiration, coaching eller rådgivning som ikke dækkes af de aktuelle workshops. Jeg tilrettelægger så et forløb for en eller flere personer, ud fra det aktuelle behov.

Sang for sangere og performere

For dig, der som udøvende sanger eller performer gerne vil nå dybere i det kunstneriske arbejde arbejde med det autentiske, rørende og bevægende møde med kunsten nå det autentiske, rørende og bevægende møde med publikum

Undervisningen foregår på et mindre hold, og veksler mellem fælles øvelser og individuel vejledning.

For tiden underviser jeg mest sangere og performere individuelt, -men jeg laver meget gerne denne workshop på opfordring.

Stemme og polaritet

Undervisningen foregår som fælles sang - og stemmeøvelser og som individuel stemmeteknisk vejledning

Stemmen udtrykker alle aspekter af det vi er. Nogle af menneskets mest fremtrædende aspekter er de kønslige. Både mænd og kvinder har brug for at kunne udtrykke feminine og maskuline aspekter, og ved at arbejde med stemmens udtryksmuligheder vil vi samtidigt arbejde med de - måske ubevidste eller undertrykte - maskuline og feminine værdier.

En kniv er ikke det modsatte af en gaffel Maskulinitet er ikke det modsatte af femininitet Der er ikke noget feminint over fravær af mandighed. Og der er ikke noget maskulint over fravær af kvindelighed

Kønsløshed fortrænges af kønsligt forankret væren som mørke fortrænges af lys

Stemme, krop og præstation

Denne workshop er for dig der frygter at blive lammet eller hæmmet af nervøsitet, netop når det er vigtigt for dig at yde dit bedste.

Få hjælp til at

vende din fordybelse mod det du vil formidle mærke hvordan sceneskræk og anden præstationsangst kan reformeres samarbejde med din krop i stedet for at kontrollere den opnå tryghed ved din formidling, din krop og din præstation Få konkrete råd og hjælp til at håndtere netop din version af et problem som er almindeligt for rigtig mange mennesker.

Undervisningen foregår på mindre hold i en afslappende og tryg atmosfære og veksler mellem fælles øvelser og individuel vejledning.

Se i kalenderen hvornår næste workshop afholdes.

Workshops for etablerede kor

Har du eller dit kor brug for inspiration og nyt værktøj til at arbejde med

 • det individuelle og kollektive stemmebrug?
 • klangen i stemmegrupperne?
 • nærvær og kreativitet?
 • publikumskontakt?
 • autonomi i det musikalske udtryk?
 • fysisk og psykisk opvarmning og øvning?
 • ny musik og anderledes stemmebrug?

Kan jeg hyres som gæstelærer på koraftener eller weekendworkshops. Kontakt mig for et tilbud på malenebi@gmail.com

Mindfulness i dit stemmebrug

Undervisningen foregår som fælles sangøvelser og som individuel sang - og stemmeteknisk vejledning på mindre hold i en tryg og afslappet atmosfære

Ved at arbejde med stemme og mindfulness vil du

 • optræne den årvågne og nysgerrige opmærksomhed og dermed nedtone den kritiske opmærksomhed
 • komme i kontakt med dine styrker og blive tryg ved dine sårbarheder
 • opøve din evne til musikalsk hengivelse og sensualitet
 • træne klarhed og overblik
 • lære at bruge din stemme som indikator på din øvrige tilstand.
 • smitte andre med tryghed og tillid med din stemmeklang og lytteevne
 • blive mere autentisk i din musikalske kommunikation med andre
 • opnå et tantrisk forhold til din stemme og dermed til hele den proces som du er.

Stemme nærvær og kreativitet

Vil du gerne have mere overskud i din måde at bruge stemmen på?

Undervisningen foregår på mindre hold i en afslappet og tryg atmosfære, og veksler mellem fælles sangøvelser og individuel vejledning i stemmeteknik.

På dette hold kan du arbejde med - at skærpe dit nærvær og din koncentrationskondition - redskaber til at træne musikalsk fordybelse, spontanitet og hengivelse - at vende tilbage til den rene sang og klang, som vi alle er født med og som vi kan bruge autentisk og uden omsvøb. - at åbne den kreative kilde gennem stemmen, når du slipper dine forventninger til hvordan stemmen skal lyde og hvordan du skal virke - at blive tryggere ved din stemme, så du kan bruge den alsidigt og levende i tale og sang

Du arbejder blandt andet med en medbragt sang eller tekst, -evt. i mikrofon

Individuel undervisning - og små udviklingsgrupper

Individuel undervisning - i sang, stemmebrug og personlig gennemslagskraft.

Bliver du rørt af en sang, en tekst eller en anden vigtig sandhed, og lader stemmen udtrykke dette, vil det også røre andre. Så simpelt er det.

Men dit ego kan forstyrre og få dig til at leve dig ind i dig selv i stedet. Det kaldes nervøsitet, generthed, selvhøjtidelighed, hæmninger, krukkeri, kedsomhed. Kært barn – mange navne .

Lær teknikker til at befri dig selv af denne klemme og få et nærværende og kreativt forhold til din stemme og din kommunikation. Og lær at bruge teknikkerne til at hjælpe andre.

Pris kr 500 pr time Introduktionstilbud: De to første timer for kr. 800.

Kontakt mig for aftale.

Udviklingsgrupper

At arbejde med sin krop og stemme sammen med andre er ofte mere virkningsfuldt end at gøre det alene

Derfor danner jeg gerne små grupper (2-8 personer), hvor der arbejdes med individuel stemmetræning og/eller sangteknik

Tilmeld dig også gerne sammen med din partner eller med dine børn. Det kan være meget smukt at se hinanden folde sig ud stemmemæssigt, og for mange er det skønt at arbejde med kommunikation uden at fokusere på at analysere hinandens psyke, men at lege med hinandens æstetiske muligheder.

Kontakt: email malbichel at gmail.com eller telefon 52231910