For erhverv

Med afsæt i æstetisk iscenesættelse og inspireret af tilgange som systemisk praksis, Art of Hosting, anerkendende udforskning og Teori U, faciliterer jeg møder og udviklingsprocesser.

Jeg vejleder og inspirerer grupper af ledere, folkeskolelærere, pædagoger og andre personalegrupper indenfor kreativitet, teamsamarbejde, innovation, iscenesættelse af læringsrum, professionel forførelse, autenticitet, transparens, mindfulness, presencing og æstetisk/musisk kommunikation.

Coaching og supervision

2 gange halvanden time. -mindfulnessbaseret coaching ,"walk and talks" - eller hvad der nu er brug for. Pris: Erhverv: 2400 kr. (ex. moms) Private: 1400 kr. For enkeltpersoner eller mindre teams.

Foredrag

Findes der egentlig bløde værdier - eller findes der bare blødsødenhed omkring æstetisk faglighed og kompetence? Sans for flow som stressforebyggelse Fra kønsløshed til kønslighed - en vej ud af gråzonen Iscenesættelse af læring (når pædagogik er det samme som kunst) Sammenhængen mellem nærvær og kreativitet. Nærvær, læring og kommunikation. Transparens - tør vi være dem vi er - sammen?

Foredragene indeholder sangindslag og små øvelser for alle.

Møder med mening

God mødekultur er en mødekultur -hvor man mødes om det som det giver mening at mødes om -med dem som det giver mening at mødes med -på måder som giver mening -så ofte og så længe som det giver mening.

En god mødekultur handler ikke om møder - men om det som vi skal med hinanden God mødeplanlægning handler om sans for at facilitere inspirerende og relevante processer.

Gennem fællesøvelser, gruppeøvelser og oplæg viser jeg nogle af fælderne i mange slags møder og giver ideer til forbedringer, -både på refleksivt plan og helt praktisk.

Mine ideer er inspireret af

musiske samarbejds- og kommunikationsformer - herunder Improvisationsmetodik Teori U Evolutionære samtaler (- eller Boehm-dialoger) Mindfulness-filosofi World Cafe Art of Hosting Appreciative Inquiry og systemiske samtaleformer (reflekterende teams mm.)

Fælles for disse inspirationskilder er vægten på at prioritere tillidsskabelse og transparens - altid!

Abemøde

Procesfacilitering

Proceskonsulent/facilitator - professionelt enzym - inspirator

Med afsæt i æstetisk iscenesættelse og inspireret af tilgange som systemisk praksis, Art of Hosting, anerkendende udforskning og Teori U, faciliterer jeg møder og udviklingsprocesser. Det foregår altid på baggrund af en dialog om hvilken proces I lige præcis har brug for.

Teamudvikling

Vi ønsker alle sammen at være i et team hvor udviklingen af det fælles projekt bliver så spændende at al selvoptagethed forsvinder. Hvor vi ikke brænder for hver sin dagsorden, men mødes åbne for at finde ud af, hvad vi fælles vil brænde for. Det handler om nærvær og det handler om tillid, og det handler om at anerkende hinanden Jeg arbejder med kommunikationsøvelser og improvisationsøvelser inspireret af drama og musik, samt med mindfulness - for at finde det nærvær, der lader teamet slippe begrænsningerne og give sig hen til den fælles kreativitet.

Denne rejse beskrives meget håndgribeligt i Otto Scharmers Theory U og Precensing teori.

Pris: Der gives et individuelt tilbud der tager udgangspunkt i en dagspris på kr. 8.000 pr. dag og en forberedelsespris på kr. 650 pr time.

Kontakt: email malbichel at gmail.com eller telefon 52231910